Jääskänjärven pinta-ala on 324,73 ha. Vedet tulevat Saarijärvestä, Iso-Allasjärvestä ja valuma-alueilta, vedet laskevat Ahvenjokeen. Voimakkaasti säännöstelty.

Perämoottorirajoitus 5 hp